تخصص: Dr Leila Monjazeb
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرس مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

دارای بیش از ده مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

نیاز به مشاوره دارم!