تخصص: Dr Kamal Mohammadi
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM
دکترای تخصصی مدیریت برنامه ریزی آموزشی و درسی   مدیر نظارت بر محتوای آموزشی مرکز آموزش مجازی علم و صنعت ایکاد

مدیر گروه رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرودشت از سال ۸۹

 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت از سال ۸۹ تاکنون

مدرس دانشگاه فرهنگیان از سال  ۹۱

مدرس دانشکده زرهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رئیس باشگاه پژوهشگران برتر کشوری

عضو هسته نخبه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

دبیر علمی نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی ۱۳۹۳

دبیر علمی اولین همایش ملی اختلالات یادگیری  

دبیر اجرایی همایش ملی کارکرد تربیتی نمازجمعه و اقتصاد مقاومتی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

عضو کمیته علمی همایش استانی انرژی هسته ای

عضو کمیته علمی و داوری همایش استانی آموزش و پرورش،سند تحول بنیادین و پیشرفت تحصیلی

دبیر اجرایی نخستین همایش منطقه ایی مدیریت و حسابداری ۱۳۹۱

مدیر مجتمع دخترانه سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد مرودشت از سال ۸۷

 عضو انجمن برنامه ریزی درسی ايران

عضو انجمن مديريت آموزشی ايران

مربی دوره های آموزش فنی و حرفه ای

مدرس کارگاه های آموزشی و پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

نیاز به مشاوره دارم!