تخصص: Dr Sareh Roshanpour
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرس دانشگاه و مدرس دوره های تخصصی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت در سطح کشور

سرممیز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO ۲۲۰۰۰ & HACCP )

سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت

مدرس مورد تائید سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نحبگان

دارای بیش از پانزده مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

دارای سه ثبت اختراع 

نیاز به مشاوره دارم!