تخصص: Dr Naser Kohannia
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM
دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی مدرس دانشگاه و مدیر گروه بخش صنایع غذایی دانشگاه سرممیز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین علوم بیولوژی، میکروبیولوژی و صنایع غذایی استان قزوین مدیرعامل انجمن کارشناسان استاندارد استان قزوین رئیس کمیته متناظر سازمان بین المللی استاندارد سازی تجهیزات آزمایشگاهی در ایران دبیر کارگروه میکروبیولوژی مواد غذایی و آرایشی-بهداشتی اداره کل استاندارد استان قزوین عضو هيات مديره منتخب کارشناسان رسمی قوه قضائيه استان قزوين رابط تدوین اداره کل استاندارد استان قزوین در شرکت مهرام سرپرست گروه کار نمونه درخصوص طراحی محصول جدید مایونز   رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد استان قزوین رئیس کارگروه تخصصی میکروبیولوژی انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد استان قزوین مدیر آزمایشگاه همکار برتر استان قزوین طراح سوالات آزمون ميكروبيولوژي كارشناسي ناپيوسته ي سازمان سنجش كشور پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامی عضو هيات تحريريه خبر نامه مرکز تحقيقات ژنتيک دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی مؤلف كتاب مرور جامع بیوشیمی ; نشر جامعه نگر ( ۸۶ ) داور دومین رویداد "ایده بازار خوراکی و نوشیدنی" – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر داور اولین رویداد "ایده بازار غذا" – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور دارای بیش از بیست مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

مدیر کنترل کیفیت شرکت صنایع غذایی مهرام

مشارکت در تدوین هشتاد و هشت (۸۸) استاندارد ملی سازمان ملی استاندارد ایران

نیاز به مشاوره دارم!